17

Kristian Lember
PROJEKTIJUHT

Janno Siimar
LOOVJUHT JA DISAINER

Hegle Sarapuu
KASUTATAVUS-
SPETSIALIST

Opus
ARENDUS

Valitsuse ja Riigikantselei koduleht

talv 2011

Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei uus veebileht on mitmete osapoolte koostöös loodud mahukas veebiprojekt. Projekt kestis üle aasta ning selle puhul oli määravaimaks eeltöö: suur ettekirjutuste arv ning arvestamine mitmete normide ja tavadega.

Üheks oluliseks eesmärgiks seati keskkonna ligipääsetavus, näitamaks eeskuju teistele avaliku sektori veebilehtedele. Kuna antud veeb on infoallikana mõeldud väga laiale sihtrühmale (sh ka inimestele, kelle kuulmine ja nägemine on häiritud), vastab see WCAG AA taseme nõuetele nii kujunduse kui HTML/CSS platvormide tasemel.

Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei veebileht on eeskujulik näide sellest, kuidas avalikus sektoris tagada info kättesaadavus võimalikult paljudele inimestele.

Kodulehek├╝lg
www.valitsus.ee